اعلام نتایج داوری کنفرانس مدیریت خدمات

لیست نتایج مقالات پذیرفته شده در کنفرانس مدیریت خدمات اعلام شد.

دانلود لیست نتایج مقالات پذیرفته شده

دانلود فرمت فایل های ارائه شفاهی

دانلود فرمت پوستر کنفرانس