ارسال مقاله

روش ارسال مقالات


علاقه مندان جهت ارسال مقالات خود میتوانند از راهنمای تصویری که در سایت قرار گرفته است جهت ارسال مقالات و دستاوردهای تجربی خود استفاده نمایند . از اساتید، پژوهشگران و کارشناسان علاقمند دعوت می شود، مقالات خود را بر اساس محورهای کنفرانس ، طبق دستورالعمل تهیه مقاله از سيستم آنلاین ارسال مقاله در وب سایت کنفرانس، به دبيرخانه دائمی کنفرانس ارسال دارند .


" دبيرخانه كنفرانس از بررسی مقالاتی كه مطابق دستورالعمل زير تهيه و از طریق فرم آنلاین ارسال نشوند، معذور است "
فرمت فایل های استاندارد مقالات


ارسال متن کامل مقاله مطابق با فرمت ذیل، با استفاده از سربرگ مقاله ویژه کنفرانس از طريق سيستم آنلاین وب سايت كنفرانس  • فرد ارائه دهنده مقاله، به عنوان فرد مسئول مقاله از طرف كنفرانس شناخته شده و كلیه مكاتبات با ایشان انجام می شود. لذا خواهشمندیم که در فرم ارسال آنلاین مقاله اطلاعات تماس را با دقت و کامل پر نمایید .
  • مقالات پذیرفته شده در CD کنفرانس قرارخواهد گرفت .
  • مقالات برگزیده در مجله علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی دانشگه تهران چاپ خواهند شد.
  • در صورت بروز هرگونه مشکل لطفا با واحد علمی کنفرانس به آدرس paper@ServiceConference.ir تماس بگیرید
  • مقالات ارسالی نباید در سایر کنفرانس­ها یا مجلات چاپ یا ارائه شده باشد .
  • لیست مقالات ارسالی در سیستم آنلاین دبیرخانه الکترونیکی به همراه وضعیت مقاله نمایش داده می شود