شورای سیاست گذاری

دکتر سید رضا سید جوادین

رئیس‌ کنفرانس خدمات
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد رحیم اسفیدانی

دبير علمي كنفرانس مديريت خدمات
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر احمد روستا

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر طهمورث حسنقلی پور

ریاست دانشکده مدیریت
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محسن نظری

معاون علمي و فناوري دانشكده مديريت دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر حسین صفری

دبیر اجرایی
معاون اجرايي دانشكده مديريت دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر مهدی کرباسیان

رئیس‌ کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمد زاینده

عضو هیئت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مشاور معاون درمان وزارت بهداشت

دکتر جواد سهامیان مقدم

رئیس‌ هیئت مدیره شرکت بیمه اتکای امین

دکتر ساسان پور جعفری

سرپرست مرکز تحقیقات و توسعه اتکا

مهندس عباس غیاثی

دبیر انجمن شرکت های خدمات پس از فروش خودرو

دکتر سید رضا سید جوادین

دكتر سيدرضا سيدجوادين، مدير گروه و عضو هيئت علمي گروه مديريت منابع انساني دانشكده مديريت دانشگاه تهران است. ايشان پيش از اين رياست دانشكده مديريت دانشگاه تهران را برعهده داشتند. وي مدرك دكتري خود را در رشته مديريت گرايش منابع انساني از دانشگاه تربيت مدرس تهران در سال 1372 دريافت نموده است. ايشان مدرس دروس مديريت منابع انساني، رفتار مصرف كننده، بازاريابي صنعتي، مهارت هاي عمومي مديريت، مباني فلسفي تئوري هاي سازمان و مديريت و ... در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده مديريت دانشگاه تهران مي باشند. برخي از كتاب هاي تأليفي ايشان عبارتند رفتار مصرف كننده، بازاريابي صنعتي، نظريه هاي عمومي سازمان و مديريت، فرآيند برون سپاري.

دکتر محمد رحیم اسفیدانی

دكتر محمدرحيم اسفيداني، عضو هيئت علمي گروه مديريت بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه تهران است. وي مدرك دكتري خود را در رشته مديريت بازاريابي از دانشگاه تهران در سال 1387 دريافت نموده است. ايشان مدرس دروس اصول بازاريابي، رفتار مصرف كننده، بازارشناسي، هوش تجاري، بازاريابي صنعتي، سمينار در مديريت و بازاريابي و ... در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده مديريت دانشگاه تهران مي باشند. برخي از كتاب هاي تأليفي ايشان عبارتند رفتار مصرف كننده، بازاريابي صنعتي، بازاريابي هوشمند، مدل سازي معادلات ساختاري، تئوري سازي داده بنياد.

دکتر احمد روستا

دکتر احمد روستا (زاده: ۱۷ فروردین ۱۳۲۷، یزد) عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی است.او مدرک دکترای مدیریت خود را از دانشگاه برادفورد انگلستان در سال ۱۳۵۷ خورشیدی دریافت نموده است. دکتر روستا مدرس دروس مرتبط بازاریابی و مدیریت بازار در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی و استاد مهمان برخی از دانشگاههای دیگر تهران از جمله دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و دانشگاه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران بوده است. او به عنوان پدر علم بازاریابی نوین ایران شناخته می شود . دکتر روستا ترجمه های فراوانی در مورد خاطرات بازاریابان و اصطلاحات و دستورالعمل های عامیانه بازاریابی انجام داده است.

دکتر طهمورث حسنقلی پور

دكتر طهمورث حسنقلي پور، رياست دانشكده مديريت دانشگاه تهران و عضو هيئت علمي گروه مديريت بازرگاني اين دانشكده است. وي مدرك دكتري خود را از دانشگاه تربيت مدرس تهران در سال 1373 دريافت نموده است. ايشان مدرس دروس بازاريابي و روش هاي تحقيق در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده مديريت دانشگاه تهران مي باشند. برخي از كتاب هاي تأليفي ايشان عبارتند از: بازاريابي خدمات بيمه، تقسيم بازار و مديريت تبليغات.

دکتر محسن نظری

دكتر محسن نظري، معاون علمي و فناوري دانشكده مديريت دانشگاه تهران و عضو هيئت علمي گروه مديريت بازرگاني اين دانشكده است. وي مدرك دكتري خود را در رشته اقتصاد گرايش اقتصاد نظري از دانشگاه تهران در سال 1375 دريافت نموده است. ايشان مدرس دروس اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، اقتصاد مديريت، اصول و مباني علم اقتصاد و ... در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده مديريت دانشگاه تهران مي باشند. برخي از كتاب هاي تأليفي ايشان عبارتند از: اقتصاد خرد، مباني علم اقتصاد و اقتصاد كلان.

دکتر حسین صفری

دكتر حسين صفري، معاون اجرايي دانشكده مديريت دانشگاه تهران و عضو هيئت علمي گروه مديريت صنعتي اين دانشكده است. وي مدرك دكتري خود را در رشته مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات از دانشگاه تهران در سال 1387 دريافت نموده است. ايشان مدرس دروس تحقيق در عمليات، مديريت توليد، پژوهش هاي عملياتي، مديريت استراتژيك صنعتي، روش تحقيق و ... در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده مديريت دانشگاه تهران مي باشند. از كتاب هاي تأليفي ايشان عبارتند ازاندازه گيري توان رقابتي بنگاه، نگاهي جامع بر نظامهاي سنجش عملكرد و بلوغ فرآيندهاي كسب و كار.

دکتر مهدی کرباسیان

دکتر محمد زاینده

دکتر جواد سهامیان مقدم

دکتر ساسان پور جعفری

مهندس عباس غیاثی

کمیته علمی

هاشم آقازاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

حمید ابریشمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

کاملیا احتشامی اکبری

عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی

محمد رحیم اسفیدانی

دبیر علمی کنفرانس
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

یاسان اله پوراشرف

عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

علی اصغر پورعزت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

نسرین جزنی

عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی

علیرضا حدادیان

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر طهمورث حسنقلی پور

ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

منیژه حقیقی نسب

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

کامبیز حیدرزاده هنزائی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

سید حمید خداداد حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

حسین خنیفر

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر طاهر روشندل اربطانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

احمد روستا

عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی

فرج اله رهنورد

عضو هیئت علمی آموزش عالی پژوهش و برنامه ریزی مدیریت

محمدعلی سرلک

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر سیدرضا سیدجوادین

رئیس کنفرانس مدیریت خدمات
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر مهدی شامی زنجانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمدعلی شاه حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

شهاب الدین شمس

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

قاسمعلی شیری

عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر سعید شیرکوند

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

محمدرضا صادقی مقدم

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

سعید صحت

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسین صفری

دبیر اجرایی کنفرانس مدیریت خدمات
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

شهریار عزیزی

عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی

دکتر سعید فتحی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود کیماسی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر کاوه محمد سیروس

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

دکتر محمود محمدیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمود مرادی

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

دکتر عباس معمارنژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

دکتر محسن نظری

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر غلامحسین نیکوکار

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

دكتر حسين محمدپور زرندی

مديرعامل بانک شهر

دكتر داود دانش جعفری

عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير سابق امور اقتصادی و دارايی

کمیته صنعت

شهریار محسنین

دبیر کمیته صنعت
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

دكتر حسين محمدپور زرندی

رئيس كميته صنعت و مدير عامل بانک شهر