سخنرانان کلیدی

دکتر احمد روستا

دکتری مدیریت، دانشگاه برادفورد انگلستان - عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

دكتر داود دانش جعفری

عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير سابق امور اقتصادی و دارايی

دكتر علی ديواندری

مديرعامل بانک پارسيان و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران

دكتر سعيد شيركوند

معاون سرمايه گذاری سازمان ميراث فرهنگی و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران

دکتر احمد روستا

دکتر احمد روستا (زاده: ۱۷ فروردین ۱۳۲۷، یزد) عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی است.او مدرک دکترای مدیریت خود را از دانشگاه برادفورد انگلستان در سال ۱۳۵۷ خورشیدی دریافت نموده است. دکتر روستا مدرس دروس مرتبط بازاریابی و مدیریت بازار در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی و استاد مهمان برخی از دانشگاههای دیگر تهران از جمله دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و دانشگاه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران بوده است. او به عنوان پدر علم بازاریابی نوین ایران شناخته می شود . دکتر روستا ترجمه های فراوانی در مورد خاطرات بازاریابان و اصطلاحات و دستورالعمل های عامیانه بازاریابی انجام داده است.

دكتر داود دانش جعفری

دكتر علی ديواندری

دكتر سعيد شيركوند